Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3

 

REGULAMIN - XIV Pływackie Zawody Mikołajkowe

I. CEL ZAWODÓW:

 1. Zachęcenie uczniów do uprawiania pływania;

 2. Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz bezpieczeństwa nad wodą;

 3. Sprawdzenie umiejętności pływackich uczniów;

 4. Integracja środowiska lokalnego.

 5. Zawody międzyszkolne sztafet pływackich.

II. ORGANIZATORZY:

 1. UKS „Siódemka” Gdynia

 2. Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego

 3. Rada Dzielnicy Witomino

 4. Gdyńskie Centrum Sportu

III. KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE:

Zawody rozgrywane będą w:

 • sześciu kategoriach wiekowych rocznik: 2016 i młodsi, 2015, 2014, 2013, 2012 - 2011, 2010 - 2009 z podziałem na

dziewczęta i chłopców;

 • oraz w ramach Rywalizacji Sztafet Gdyńskich Szkół Podstawowych:

- konkurencja 4 x 50m stylem dowolnym

- skład sztafety dowolny, bez względu na płeć, oraz wiek zawodnika, zawodnicy muszą być uczniami danej szkoły podstawowej, którą reprezentują.

- szkoła może wystawić tylko jedną sztafetę.

- zawodnicy biorący udział w wyścigu sztafetowym, nie posiadający licencji PZP, mogą również uczestniczyć w rywalizacji indywidualnej.

- zgłoszenie zespołu sztafetowego, dokonuje nauczyciel danej szkoły, podając skład sztafety na adres mailowy trener.rafal@uks7gdynia.pl

Uczniowie z roczników2016 i młodsi, 2015, 2014 startować będą w konkurencji:

 • 25 m stylem dowolnym dziewcząt

 • 25 m stylem dowolnym chłopców

(uczniowie muszą samodzielnie przepłynąć wymagany dystans, dozwolone jest pływanie z deską lub makaronem)

Uczniowie z roczników 2013, 2012-2011, 2010-2009 startować będą w konkurencji

 • 50 m stylem dowolnym dziewcząt

 • 50 m stylem dowolnym chłopców

UWAGA: Uczniowie z roczników 2013 – 2009 (z wyjątkiem sztafety międzyszkolnej) NIE MOGĄ POSIADAĆ LICENCJI PZP !

 

SZTAFETA RODZINNA!!!

2 x 25 m stylem dowolnym

Skład drużyny sztafetowej musi stanowić dziecko + rodzic (mama, tata dziecka, z którym startuje)

W konkurencji sztafet zawodnicy muszą samodzielnie pokonać dystans 25m (niedozwolone jest pływanie z przyborem deska, makaron itp., rodzic może startować tylko jeden raz w sztafecie.

W sztafetach klasyfikacje medalowe roczniki

 • roczniki 2009 - 2010

 • roczniki 2011 – 2016 i młodsi

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 04.12.2021 roku

Kryta Pływalnia przySzkole Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni, ul. Stawna 4/6

Program minutowy zawodów:

13.15 – wejście na pływalnie;

13.30 – otwarcie zawodów;

13.35 – 14.00 SZTAFETY MIĘDZYSZKOLNE

14.05 – 14.25 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2008-2009;

14.25 – 14.45 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2010-2011;

14.45 – 15.05 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2012;

15.05 – 15.25 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2013;

15.25 – 15.45 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2014;

15.50 – 16.40 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2015 i młodsi;

16.50 – 17,20 SZTAFETA RODZINNA

16.50 - 17.00 zakończenie zawodów

 

Wejścia do szatni będą się odbywać na 10 min przed planowaną godzina startu danego rocznika.

 

V. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą uczestniczyć dzieci spełniające następujące wymogi:

 1. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci, które zostały zgłoszone do zawodów przez wychowawcę klasy Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni lub przez rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenie należy przesłać za posrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/6CiDXwrzaoi2a5Si6

W przypadku problemów z formularzem zgłoszeniowym zainteresowane osoby prosimy o kontakt: rafalsp@uks7gdynia.pl

 1. Każdy zawodnik wypełnia Kartę Startową (nazwisko, imię, rocznik), na której musi widnieć podpis rodzica/opiekuna prawnego potwierdzający zgodę na udział w zawodach oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Z wypełnioną Kartą Startową zgłasza się na start w dniu zawodów.

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.11.2021 (poniedziałek) do godziny 24.00. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem, liczba miejsc ograniczona (320 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:

 1. Poszczególne konkurencje przeprowadzone będą z podziałem na chłopców i dziewczęta.

 2. Zawody rozgrywane będą seriami na czas, o kolejności decyduje uzyskany czas w swojej serii.

 3. Zawodnicy o zwycięstwo rywalizować będą w kategoriach wiekowych: 2016 i młodsi, 2015, 2014, 2013, 2012 - 2011, 2010 – 2009.

 4. Dekoracja zwycięzców odbywać się będzie w przerwach pomiędzy kolejnymi konkurencjami.

VII. SĘDZIOWANIE:

 1. Komisję sędziowską wyznacza UKS „SIÓDEMKA” Gdynia. Sędziowanie odbywać się będzie według przepisów FINA. W niektórych przypadkach sędziowie mogą odstąpić od rygorystycznego przestrzegania przepisów lub zastąpić regulaminową karą inną o mniejszym ciężarze.

 2. Wszystkie protesty mogą być zgłaszane do momentu rozpoczęcia dekoracji.

 3. Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach spornych dotyczących przebiegu rywalizacji oraz interpretacji regulaminu podejmuje sędzia główny zawodów.

VIII. NAGRODY:

 1. Pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie nagrodzonych drobnymi upominkami rzeczowymi.

 2. Każdy uczestnik za start indywidualny otrzyma pamiątkowy medal.

 3. Zwycięzcy sztafet międzyszkolnych otrzymają pamiątkowe puchary

 4. Dla sztafet rodzinnych zajmujących miejsca na podium gadżety od współorganizatora.